Du är här:

Hållbar tillväxt

Politisk styrning Göteborgsregionen

Hållbar tillväxt är grunden för det gemensamma arbetet

Politikerna har tagit fram Hållbar tillväxt, ett mål- och strategidokument som är grunden för det gemensamma arbetet i GR-kommunerna. Målen handlar bland annat om att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige fattar de högsta besluten inom Göteborgsregionen och godkänner bland annat den fleråriga verksamhetsinriktningen samt budget och årsredovisning. De fattar även beslut om förbundsordningen som beskriver Göteborgsregionens uppdrag.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. Styrelsen godkänner också Göteborgsregionens ettåriga verksamhetsplan och detaljbudget.

Mandatperioden för förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen leder arbetet på Göteborgsregionens utbildningsavdelning. Utbildningsgruppen har utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål, som har förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan för verksamheten.

På basis av dessa mål fastställs årliga inriktningar för arbetet inom utbildningsavdelningen. Utbildningsgruppen beslutar, på uppdrag av kommunerna, om antagningen till gymnasieskolan.

De politiska styrgrupperna

Utöver utbildningsgruppen finns tre politiska styrgrupper som arbetar inom varsitt område. De tre områdena är arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad. Styrgrupperna bereder frågor till förbundsstyrelsen.

Göteborgsregionen - en del av Västra Götaland

Göteborgsregionen samarbetar med flera andra aktörer i Västra Götaland. Några av politikerna i Göteborgsregionens förbundsstyrelse är även ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) - ett politiskt samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner. Göteborgsregionen ingår även i VästKom - en samarbetsorganisation för de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.


Organisationsskiss GR Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen Styrgrupp Arbetsmarknad Styrgrupp Social välfärd Styrgrupp Miljö och Samhällsbyggnad Strygrupp Utbildning Avdelning Arbetsmarknad och social välfärd Förbundsledning Avdelning Miljö och samhällsbyggnad Avdelning Utbildning Nätverk

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund