Du är här:

Förtroendevalda revisorer

Förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. Förtroendevalda revisorer utses för aktuell mandatperiod och tjänstgör fram till dess revisionsberättelsen för mandatperiodens sista år har tagits emot i förbundsfullmäktige, i juni året därpå.

Göteborgsregionens revisorer arbetar på fullmäktiges uppdrag och är till funktion och organisation ett självständigt organ.

Revisionsreglemente finns härPDF.

Arbetsformer för revisionen inom Göteborgsreg¡onens kommunalförbund från och med 2015 och tills vidare finns beskrivna härPDF

Göteborgsregionens förtroendevalda revisorer 2019-2022

  • Thomas Svensson (S), Mölndal, sammankallande
  • Sven R Andersson (M), Göteborg, vice sammankallande
  • Per Waborg (SD), Partille
  • Anna-Lena Mellquist (S), Lerum
  • Gun Cederborg (V), Göteborg

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund