Rådslag 1

Vad är viktigt att samverka kring?

I slutet av 2002 inleddes den första rådslagsrundan vars syfte var att förutsättningslöst diskutera viktiga regionala frågeställningar. En viktig utgångspunkt var att regionen ska utvecklas så den blir attraktiv för människor att bo och verka i och ur alla aspekter långsiktigt hållbar. I denna första runda diskuterades vad eller vilka områden som regionens kommuner kan samverka kring. Det fanns en bred enighet om att frågor knutna till utvecklingen av den regionala strukturen är grundstenar i samverkansarbetet. Följande sex huvudområden framstod som mest väsentliga att fokusera på i de fortsatta rådslagen: social struktur, fysisk struktur, regionförstoring, bostadsbyggande, kollektivtrafik och utbildning.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Senast uppdaterad: 2014-08-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund