Rådslag 2

Hur kan vi samverka?

Under 2005 genomfördes en andra rådslagsrunda kring hur vi kan samverka för att utveckla Göteborgsregionen. Kan vi utveckla och fördjupa samarbetet kring de frågor som lyftes fram i den första rådslagsrundan? Fokus ställdes på områden eller frågor där samarbetet ännu inte inletts eller där samverkan skulle kunna utvecklas ytterligare. Resultatet från denna andra rådslagsrunda förstärkte bilden av att regional samverkan är viktig och att vi kontinuerligt bör utveckla det regionala samarbetet. I samtliga diskussioner uttrycktes en vilja att samarbeta i regiongemensamma frågor utifrån en acceptans för varandras olikheter.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Senast uppdaterad: 2015-05-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund