Rådslag 3

Vi är överens om målen

Inför den tredje rådslagsrundan blev "Vision Västra Götaland — Det goda livet" vägledande. Den tredje rundan genomfördes i början av 2006 utifrån ett arbetsmaterial om uthållig tillväxt. Syftet var att lägga en stabil grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa — en region som är attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka. I maj 2006 antog förbundsstyrelsen ett mål- och strategidokument där den närmare inriktningen på och avgränsningen av arbetet preciserades till att omfatta "Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur" (infra-, bebyggelse- och grönstruktur). Mål- och strategidokumentet gör därmed inte anspråk att vara heltäckande i frågor som rör regional utveckling.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Senast uppdaterad: 2015-05-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund