Uthållig tillväxt - Mål och strategier med fokus på regional hållbar struktur

En del av det goda livet i Göteborgsregionen
En av byggstenarna i GR:s arbete med Uthållig tillväxt är Vision Västra Götaland. Visionen är framtagen i samverkan mellan kommunerna genom de fyra kommunförbunden och Västra Götalandsregionen. I linje med visionen ska GR bidra till en uthållig tillväxt och välfärdsutveckling i medlemskommunerna.

Förbundsstyrelsen beslutade 16 maj 2006 att anta mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt, och att lägga detta till grund för GR:s arbete med att utveckla det goda livet i Göteborgsregionen.

Mål för Uthållig tillväxtPDF i Göteborgsregionen:

  • Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger
  • Stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen
  • Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter
  • Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik
  • Fördjupa samarbetet ytterligare mellan alla inblandade aktörer


Uppdateringen av Uthållig tillväxt

Med syftet att levandegöra dokumentets mål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i regionens utveckling, genomfördes under hösten och vintern 2012/13 rådslag kring dokumentets mål och strategiområden. Resultatet av denna femte rådslagsrunda, som visade att vi är på god väg att nå målen, är det uppdaterade dokumentet


Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund