Hållbarhetsmodellen

En långsiktigt hållbar samhällsutveckling

GR har under en följd av år varit föregångare i arbetet med att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den hållbarhetsmodell som är ramen för arbetet innehåller tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala samt den miljömässiga. En uthållig tillväxt innebär att utvecklingen i samtliga dimensioner balanseras, eftersom dessa är ömsesidigt beroende av varandra.

Under 2007 startades en process för att utveckla hållbarhetsmodellen samt att öka kunskaperna kring denna. En central del är att hämta in kunskap från forskning och praktik och låta dessa mötas.

Arbetet med att utveckla hållbarhetsmodellen som helhet koordineras av styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Samtliga GRs styrgrupper medverkar aktivt i processen, men Styrgruppen för Sociala området har ett särskilt uppdrag att leda arbetet kring den sociala dimensionen.

En kunskapsöversikt över hållbar utveckling ur ett internationellt och historiskt perspektiv presenteras här:

Läs mer om GRs arbete inom:

Senast uppdaterad: 2014-05-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund