Rådslag 4

Nu tar vi gemensamt ansvar

I den fjärde rådslagsrundan fokuserades diskussionen på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en långsiktigt hållbar regional struktur.

  • Kan vi med stöd av en strukturbild och överenskommelser tillsammans verka för att nå målen i Uthållig tillväxt?
  • Hur ska en sådan bild se ut och vad bör överenskommelserna omfatta?
  • Kan vi utforma dem så att vi samtidigt visar att vi tar ett gemensamt ansvar för att säkra ett framgångsrikt genomförande av projektet K2020?

Rådslag 4 visade att det finns en stor samstämmighet kring framtagen strukturbild där de strukturbildande elementen är kärnan, det sammanhängande stadsområdet, huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna och Göta älv. Förbundsstyrelsen godkände 23 maj 2008 strukturbilden och överenskomelsen om gemensamt ansvar för denna inriktning. Man gav också presidiet i uppdrag att finna former för en återkoppling från rådslag 4 till kommunerna.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson


Senast uppdaterad: 2015-05-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund