Rådslag 5

Fortsatt starkt stöd för mål och strategier

Inför en uppdatering av Uthållig tillväxtlänk till annan webbplats, med syftet att levandegöra dokumentets mål och strategier och ytterligare förstärka delaktigheten i regionens utveckling, genomfördes under hösten och vintern 2012/13 rådslag kring dokumentets mål och strategiområden. Följande frågor låg till grund för diskussionen:

  • Är vi på rätt väg för att nå målen? Vilka förutsättningar behövs och hur kan vi skapa dem?
  • Hur bidrar vi i vår kommun till regional utveckling? Och hur kan kommunen fortsatt bidra till en stark utveckling i regionen
  • Hur tar vi höjd för nya regionala utmaningar? (där förbundsstyrelsen särskilt lyft frågan om social sammanhållning samt miljö och klimatfrågor)

Rådslagsrundan avslutades med att närmare 200 fullmäktigeledamöter den 19 mars 2013 samlades på Svenska Mässan för att reflektera kring resultatet av dessa rådslag. Syftet var att föra det gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar ett steg vidare och ytterligare förstärka kommunernas delaktighet i regionens utveckling. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Resultatet av den femte rådslagsrundan, som visade att vi är på god väg att nå målen, är det uppdaterade dokumentet Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional strukturPDF.


Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund