Du är här:

Styrgruppen för arbetsmarknad

Styrgruppen för Arbetsmarknad

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete inom arbetsmarknadsområdet. Femton ledamöter från de tretton medlemskommunerna, utses till styrgruppen av Göteborgsregionens styrelse.

Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal anpassning och förankring. Genomförandet av arbetsmarknadspolitiken sker i kommunerna i samverkan mellan arbetsförmedling, företag, fackliga företrädare, utbildningsansvariga, kommunala näringslivs- och arbetsmarknadsföreträdare.

Styrgruppens mötesdatum 2021

 • 20 januari kl 9-12
 • 7 april kl 9-12
 • 25 maj kl 9-12
 • 27 augusti kl 9-12
 • 22 september kl 9-12
 • 20 oktober kl 9-12

Syfte och uppdrag

 • Verka för friare och flexiblare användande av arbetsmarknadspolitiska medel utifrån lokala och regionala förutsättningar 
 • Ta initiativ till överläggningar mellan medlemskommunerna och andra berörda parter i den gemensamma arbetsmarknadsuppgiften
 • Medverka till idé- och erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna
 • Driva projekt med olika aktörer inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, näringsliv och utbildning
 • Aktivt bevaka regionens intresse genom uppvaktningar, remissyttrande m.m.

Senast uppdaterad:  

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Thorbjörn Carlsson (S)
Ordförande, Partille

Ulrika Landergren (L)
Vice ordförande, Kungsbacka

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Lena Holmlund
031-335 51 88

Linda Karlsson
031-335 52 04

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund