Du är här:

Styrgruppen för social välfärd

Styrgruppen för social välfärd

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete inom det sociala området. De 15 ledamöterna, som är folkvalda i medlemskommunerna, utses till styrgruppen av Göteborgsregionens styrelse.

Styrgruppen träffas regelbundet och hanterar gemensamma frågor. Det kan handla om informations- och erfarenhetsutbyte, men det kan även handla om beslut om en gemensam rekommendation eller sambruk av gemensam verksamhet.

Styrgruppens sammanträdestider 2021

• Fredag 22 januari, 9-12
• Fredag 9 april, 9-15 (ev. gemensam förmiddag med styrgruppen för arbetsmarknad)
• Onsdag 19 maj, 9-12
• Torsdag 26 augusti, 9-12
• Måndag 20 september, 9-15.
• Torsdag 22 oktober, 9-12

Senast uppdaterad:  

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Kent Lagrell (M)
Ordförande, Öckerö

Patrik Linde (S)
Vice ordförande, Härryda

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Lena Holmlund
031-335 51 88

Sara Nordenhielm
031-335 51 90

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund