College Väst

ESF-projektet College Väst syftade till att stärka och utveckla Teknikcollege och
Vård- och omsorgscollege, samt att se över möjligheterna för liknande former inom branscher för livsmedel och gröna näringar.

Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden och pågick mellan 2016 och 2018.


Om College Väst
I dagsläget finns två regionala certifierade college inom Göteborgsregionen – Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Det finns också ett intresse inom Västra Götalandsregionen och Region Halland att kartlägga kompetensbehovet och undersöka förutsättningarna för en ny samverkansform inom området livsmedel och gröna näringar. Detta för att undersöka om utbildningarna inom dessa områden motsvarar delbranschernas behov samt se över förutsättningarna för samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en bättre kompetensförsörjning.

College Väst ägdes av Göteborgsregionen (GR) och drevs i samarbete med Region Halland.


Långsiktiga mål

  • Förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov
  • Utsätta könsstereotypa yrkes- och utbildningsval för förändringstryck

Huvudmål

  • Vidareutveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, kvalitetssäkra och säkra återcertifiering av befintliga college genom samverkan
  • Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området Livsmedel och Gröna näringar
  • Förstärka strategiska samverkansstrukturer


Ny rapport: Kartläggning av livsmedel och gröna näringar i Göteborgsregionen och Halland

Inom College Väst har en kartläggning över förutsättningarna för samverkan mellan skola och arbetsliv inom området livsmedel och gröna näringar för en bättre kompetensförsörjning inom dessa branscher genomförts. Rapporten presenterar även en modell för samverkan och finansiering av den.


Filmer från projektet


Tips för att komma igång med jämställdhets- och jämlikhetsarbete

 Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund