Cykel i Göteborgsregionen

För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030 så krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler resor till cykel är en viktig del i den omställningen.

En hög andel cykelresor ger dessutom renare luft, mindre buller och trängsel samtidigt som det är ett ekonomiskt och tillgängligt transportslag. En viktig förutsättning för att fler ska välja cykeln är att det finns en infrastruktur som gör det attraktivt att cykla.

Göteborgsregionen har det regionala perspektivet på cykel och verkar för att olika väghållare ska arbeta gemensamt för att skapa en cykelinfrastruktur som håller ihop och är av god standard. Tillsammans med våra 13 medlemskommuner har Göteborgsregionens cykelplan tagits fram, som bland annat innehåller mål, utvecklingsprinciper och utpekade stomcykelstråk med inbördes prioritering.

Göteborgsregionens mål för cykel:

  • År 2030 finns ett sammanhållet regionalt cykelvägnät i Göteborgsregionen
  • Vårt regionala cykelvägnät ökar trafiksäkerheten och erbjuder god framkomlighet och orienterbarhet

Aktuellt nu: Projektet Framtidens snabbcykelstråk

Nu pågår projektet Framtidens snabbcykelstråk, som görs tillsammans med vår partner Viken Fylkeskommunelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Norge. Projektet är en ettårig förstudie inom ramen för Interreg ÖKSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med stöd av Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet syftar till att klargöra potentialen för samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark inom cykel och snabbcykelstråk. Intervjuer med nyckelaktörer och genomgång av relevant forskning görs för att visa på gemensamma behov, kunskapsluckor och möjlighet att lära av varandra över organisations– och landsgränser.

 

Läs mer

Kontaktperson på GR: William Schotte

 

Sammanlagda logotyper från Västra Götalandsregionen, Interreg ÖKS samt Viken Fylkeskommune

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund