Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken

Sex kommuner samarbetar genom Göteborgsregionen för att bilda ett gemensamt vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken. Syftet är att trygga tillgången till dricksvatten för 700 000 människor, nu och i framtiden.

Arbetet med vattenskyddsområdet genomförs i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer, samt övriga intressenter. Det utgår från en helhetssyn på regionens vattenskyddsbehov.

Läs mer om arbetet på www.gavso.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är ett vattenskyddsområde?

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar och vattendrag eller grundvattenförekomster. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Talespersoner inom projektet:

Daniel Larsson, Vänersborgs kommun
Emma Hansson, Trollhättans stad
Kristian Nordström, Lilla Edets kommun
Barbro Sundström, Ale kommun
Martin Hollertz, Kungälvs kommun
Lena Blom, Göteborgs stad
Maria Sigroth, GR


Kontaktperson på GR: Monica Dahlberg

Senast uppdaterad: 2019-09-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund