Ny version av Hållbarhetsverktyget ute nu!

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till konsekvenserna av de nya resor som området kommer generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? Göteborgsregionens verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

Hållbarhetsverktyget kartbild

 Göteborgsregionen (GR) har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. Verktyget räknar ut mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område, sett till energianvändning och koldioxidutsläpp.

Syftet med verktyget är att förbättra GR:s medlemskommuners möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Den långsiktiga målsättningen är att regionen ska uppnå en resiliens och en hållbar fysisk struktur ur energisynpunkt.

Hållbarhetsverktyget utvecklades i det treåriga projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget som finansierades av Energimyndigheten.

För frågor, kontakta Emmy Nicander.

Senast uppdaterad:  

Länk till Hållbarhetsverktyget

Vad bygger Hållbarhetsverktyget på?

Lär dig hur du kan använda Hållbarhetsverktyget

Kontakt

Emmy Nicander

031-335 52 01


Omvärldsbevakning

Inom ramen för vidareutvecklingen av Hållbarhetsverktyget har en omvärldsbevakning genomförts med syfte att kartlägga liknande verktyg.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund