Du är här:


InVäst – Integration Västsverige

Mellan 2016 och 2019 genomförde Göteborgsregionen (GR) ESF-projektet InVäst – Integration Västsverige. Projektet har syftat till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter och att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Kompetensutvecklingsprojektet InVäst har bedrivits med utgångspunkten att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till förbättrade förutsättningar för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. InVäst ägs av Göteborgsregionen (GR) och har bedrivits i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden.

Bakgrund

Mellan 2013 och 2015 genomförde GR integrationsprojektet GRINT. Projektets övergripande syfte var att genom fokus på språket förbättra nyanländas förutsättningar att delta i samhället. En kartläggning av sfi-verksamheter och språkstödssatsningar genomfördes på både regional och nationell nivå för att hitta framgångsfaktorer och lyfta fram lärande exempel. Något som genomsyrade hela projektet var att målgruppens egen röst konsekvent lyftes fram. Projektet InVäst byggde på kartläggningen som genomfördes inom ramen för GRINT.

Kvalitetsutveckling av sfi

Den största delen i projektet har handlat om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter samt bygga en digital kunskapsresurs som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi. Läs mer om arbetet här.

Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola

Stöd- och vägledningsmaterial för bedömning av nynlända ungdomars tidigare kunskaper inför placering i gymnasieskola har tagits fram inom projektet. Syftet har varit att förbättra bedömningen av deras kunskaper och därmed öka chanserna till bättre utbildningsplacering i gymnasieskolan. Läs mer om arbetet här.

Möten för bättre mottagande av nyanlända

Med målet att personal i organisationer som möter nyanlända ska få en ökad kunskap i att möta nyanlända, samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationen som helhet, arrangerades ett antal mötesplatser inom ramen för projektet. Syftet var att medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända fick träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt. Läs mer om de genomförda mötesplatserna här.


Utvärdering

Projektets externa utvärderare Serus har sammanfattat arbetet i InVäst i två presentationer. Här kan du ta del av resultaten:

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund