Kollegialt lärande

Vi erbjuder kompetensutveckling inom bland annat bedömning för lärande, framgångsrik undervisning, digitalt lärande och ledarskap i klassrummet.

Vi erbjuder också en helhetsmodell för att bygga upp kollegiala strukturer på skolan utifrån Helen Timperleys och Vivian Robinsons forskning. Hur planerar och organiserar er skola (och huvudman) för den Nationella IT-strategin och för implementering av den reviderade läroplanen?

Bedömning för lärande
Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper under arbetets gång, att ge riktad feedback i rätt tid samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisning och anpassar den efter eleverna. Vårt arbete utgår från aktuell skolforskning som till exempel Dylan Wiliam, Christian Lundahl, Anders Jönsson, Carol Dweck, Åsa Hirshs och John Hattie.


Kontaktperson på GR: Lina Häger

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund