Metod och verktyg

Avfallsminimering och hållbar konsumtion – från idé till handling

Det här metodmaterialet är speciellt framtaget för elevråd på högstadiet och gymnasiet, men går självklart lika bra att använda i klassrummet eller med andra grupper av elever. I materialet finns även tips på digitala arbetssätt vilket gör det möjligt att använda materialet även vid distansundervisning.

Om alla länder konsumerade på samma sätt som vi gör i Sverige skulle det gå åt resurser från drygt fyra jordklot. Med andra ord behöver vi ställa om för att få ner vår resursanvändning till en hållbar nivå. Detta material togs fram i syfte:

  • Att bidra till att minska avfallet i skolan och i samhället i övrigt
  • Att främja hållbar konsumtion
  • Att förse unga med verktyg för att konkret kunna bidra.

Materialet består av en faktadel med diskussionsfrågor samt en steg-för-steg guide som mynnar ut i handlingsplaner för hur skolan kan arbeta för att minimera sitt avfall.

Materialet har tagits fram inom projektet ”Avfallsminimering i skolan” med stöd av Västra Götalandsregionen.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2020

Uppdaterad