Rapport

Båtplatser och framtidens hamnar och båtliv

Styrdokumentet Fördjupad strukturbild för kustzonen innehåller överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och bevaras från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Denna rapport togs fram inom ramen för det arbetet.

GR drev 2016-2019 det treåriga projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Syftet var att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet i de åtta deltagande kommunerna.

Till grund för styrdokument

Ett projektresultat blev dokumentet Fördjupad strukturbild för kustzonen som innehåller gemensamma överenskommelser för hur kustzonen ska utvecklas och bevaras från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder.

I korthet

Författare

Mattias Bååth, Anna Westergården, Sten Munthe, Clas Asphage

Framtagen/publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

GR:s roll

Ramböll tog fram rapporten på beställning från GR


Uppdaterad