Metod och verktyg

Bättre mat och hälsa för äldre

Med hjälp av Genombrottsmetoden testade ett antal kommuner över 300 förbättringsidéer när det gäller mat och hälsa för äldre. Över 250 av idéerna permanentades.

Inom äldreomsorgen finns både kunskap och idéer om hur man kan arbeta med mat och hälsa för äldre. Men det är inte alltid som det ges tillfälle eller möjlighet att pröva förbättringsidéerna på ett systematiskt sätt.

För att hitta nya sätt att arbeta och lära sig mer har 30 team från äldreomsorgen i sju kommuner – Göteborg, Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Alingsås, Ale och Tjörn – samt en geriatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, deltagit i Genombrottsprojektet Bättre mat och hälsa för äldre. Projektet pågick under 2006 och avslutades i februari 2007.

Flera hundra förbättringar!

Tillsammans har teamen testat mer än 300 förbättringsidéer. Nästan 250 av dessa har permanentats och införts som rutiner. Alla förbättringsidéerna har syftet att öka matlusten och ge matro och att skapa förutsättningar för bättre hälsa hos de äldre.

Projektet visar att det går att påverka mycket och att små förändringar ger stora resultat, det är lätt att testa i liten skala.

Teamen har varit duktiga på att ta vara på såväl egna som varandras idéer. Nattfastan kan minskas till 11 timmar om olika personalgrupper har ett gemensamt mål och arbetar tillsammans. Små underviktiga personer kan gå upp i vikt, med god mat och tålamod. Det blir lugnare vid måltiden om teve och diskmaskin inte är på och när personal sitter med vi bordet och äter.

Teamen, som sammanlagt består av omkring 140 personer, har lärt sig Genombrottsmetoden som de har nytta av i sitt dagliga arbete. Nu är det upp till den egna organisationen att ta vara på den kunskapen och fortsätta förbättringsarbetet.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Framtagen

2007

Uppdaterad