Metod och verktyg

Checklistor för samhällsinformation till kvotflyktingar

Det här stödmaterialet riktar sig till handläggare som möter kvotflyktingar. Det är checklistor över information som flyktingarna behöver första dygnet respektive första tiden i Sverige, med tillhörande faktaunderlag.

I projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar arbetade nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen för att utveckla arbetssätten vid mottagandet av kvotflyktingar i Göteborgsregionen. Projektet tog bland annat fram checklistor med samhällsinformation som riktar sig till handläggare som tar emot flyktingar.

Om materialet

Materialet inleds med två checklistor. Den första checklistan är information som kvotflyktingen behöver det första dygnet i Sverige och den andra listan är information som behövs den första tiden, innan särskilt många kontakter med samhälle och myndigheter hunnit etableras på annat sätt. I checklistorna kan du bocka av när informationen har givits till kvotflyktingen.

Om du behöver hjälp med information finns det efter checklistorna ett bakgrundsmaterial sorterat i samma ordning som listorna. Här finns sammanfattande information till punkterna i listorna, samt länkar till var du kan hitta ytterligare uppgifter om så behövs. Här finns också en del möjligt bildstöd för att underlätta kommunikation av informationen.

På många områden där det skiljer sig åt mellan kommunerna finns särskilda rutor för lokal information inlagt. Där kan ansvarig i respektive kommun fylla i vad som gäller i just den kommunen.

Mer material från projektet

Se även Stöd för mottagning av kvotflyktingar på Landvetter flygplats

Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen

Projektet pågick september 2020 till och med december 2021. I projektet samverkade nio kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR). Deltagande kommuner var Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Från VGR deltog Kunskapscentrum för jämlik vård.

Projektet initierades av GR:s nätverk för mottagande och integration, som såg behov av samordning och kunskapsutbyte mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i samband med mottagandet av kvotflyktingar. Initiativet beviljades 800 000 kr av Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för § 37-medel.

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

I korthet

Framtaget

2021

Framtagen inom projekt

Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen

Samarbetspartner

Västra Götalandsregionen

Uppdaterad