Rapport

Den ideala bytespunkten

En bytespunkt är en plats i staden där kollektivtrafiklinjer möts och resenärer kan byta till annan linje. En knutpunkt är mer än en bytespunkt, här finns service och en tätare bebyggelse. Hur väljer man och vad är det ideala?

Denna rapport är en del av arbetet med K2020 (2004 - 2009) vars syfte var att skapa en kollektivtrafikstruktur som kan ta hand om och attrahera fler resenärer. Rapporten fokuserar på bytespunkterna. Med resenären i fokus: Var ska de ligga och vilken funktion ska de ha? Är trygghet viktigast? Eller service?

I andra delar av K2020-projektet belystes trafikbehov och andra aspekter som inte finns med i denna rapport. Det sammantagna slutresultatet av arbetet med K2020 var det Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen som antogs 2009.

I korthet

Framtagen

2007

Författare

Gehl Arcitects på uppdrag från GR

Framtagen inom projekt

K2020 – Framtidens kollektivtrafik

Uppdaterad