Metod och verktyg

Digitala vårdutbildningar

Digitala utbildningar är en del av framtidens lärande. Vi har samlat relevanta utbildningar för kommunal vård och omsorg och sorterat in dem på två webbplatser, en som vänder sig till omsorgspersonal och en som vänder sig till legitimerad personal.

Skärmbilder från de två webbsajterna med digitala vårdutbildningar

Webbintroduktion Vård och omsorg – för stöd- och omsorgspersonal

Webbintroduktion Vård och omsorg är en webbplats som togs fram som stöd till sommarvikarier och ny personal i början av pandemin 2020. Webbplatsen har uppdaterats successivt och fortsätter att utvecklas till att bli en bra samling utbildningar.

DigiVård – för legitimerad personal

På webbplatsen DigiVård har vi tillsammans med en referensgrupp från kommunerna samlat ett urval av digitala utbildningar som vänder sig till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal hälso- och sjukvård.

I korthet

Framtagen

2020–2022

Framtagen inom projekt

Vårdens medarbetare

GR:s roll

GR har producerat webbplatserna på uppdrag av medlemskommunerna.

Finansiär

Utbildningarna har dels finansierats genom statliga stimulansmedel för nära vård, dels av Västra Götalandsregionen.

Uppdaterad