Artikel

Digitalisering och corona: Uppstår andra normer och förväntningar

Under coronapandemin möts vi som aldrig förr på distans och många förvånas över allt som faktiskt går att genomföra digitalt. Utbildningar exempelvis.

En person sitter i möte online.

Kungliga tekniska högskolan (KTH) och GR genomför varje år en påbyggnadsutbildning för trafik- och samhällsplanerare. Utbildningen sträcker sig över tre veckor fördelade på ett år. De som gick utbildningen 2020 hade hunnit avverka första utbildningsveckan när covid-19 slog till.

Efter noggranna överväganden fattade KTH och GR beslut om att genomföra de utbildningsdagar som skulle äga rum i maj på distans.

– Vi som håller i utbildningen har en del erfarenhet av distansundervisning sedan tidigare så det underlättade nog beslutet, säger Karolina Isaksson som är adjungerad professor vid KTH och forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Fördel av att ha träffats innan

Samtidigt är Karolina den första att slå fast att distansutbildning är något annat jämfört med när alla befinner sig i samma fysiska rum:

– Det är inte riktigt som att ses i verkligheten. Sen hade vi på vår utbildning en fördel genom att vi hade träffats och lärt känna varandra under den första kursveckan. Det underlättar om man ska diskutera och processa saker tillsammans.

Så i början på maj 2020 genomfördes två utbildningsdagar på distans.

– På det hela taget fungerade det bra, även om ett par personer fick problem i samband med överflyttning från helgrupp till mindre grupper. Några som hade varit lite tveksamma innan kursveckan hörde av sig efteråt och var positivt överraskade. En deltagare upplevde att hon hade pratat med fler personer än hon tror att hon hade gjort annars genom att deltagarna slumpades ut i nya grupper vid varje gruppdiskussion, berättar Karolina.

Viktigt att försöka kompensera

Men visst finns det aspekter som går förlorade i den digitala världen och Karolina poängterar att det är viktigt att försöka kompensera för det digitala formatets tillkortakommanden.

Det kan handla om att ha ett varierat upplägg och lägga in interaktiva moment för att öka delaktigheten. Det behövs också fler och tätare pauser eftersom det är svårt att bibehålla koncentrationen när man sitter länge framför en skärm. Om möjligt är det bra att ha en moderator som håller reda på vad som sägs i chatten och fördelar ordet, så att föreläsaren kan koncentrera sig på presentationen. Självklart behöver tekniken och alla funktioner också testas i förväg och det bör finnas en backup för saker som kan gå fel.

Karolina tror att den digitala utveckling som covid-19 har inneburit kommer att fortsätta också när pandemin är över.

– Jag tror och hoppas att vi kommer att fortsätta utnyttja de digitala möjligheterna på det sätt som vi nu har lärt oss. Tekniken kan inte ersätta allt men vi kan använda den betydligt mer än vad vi har gjort tidigare. Det uppstår också andra normer och förväntningar på möten och utbildningar som gör att vi kommer att kunna spara tid och kraft hos enskilda medarbetare samtidigt som det medför vinster för miljön när vi slipper resa.

Digital omställning och nya kunskapsbehov

Karin Westberg arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling på GR. För henne och hennes kollegor vände covid-19 uppochner på det mesta, så det blev till att försöka ställa om illa kvickt.

Dessutom uppstod nya kunskapsbehov inom vården och omsorgen med anledning av covid-19. Karin har därför bland annat anordnat webbföreläsningar för nyckelpersoner inom kommunal hälso- och sjukvård. Ett 50-tal deltagare runtom i landet har anmält sig till respektive tillfälle. GR har även tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för nyanställd personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats..

– Men alla utbildningar går inte att digitalisera. I ett fall genomförde vi flera tester tillsammans med föreläsaren innan vi kom fram till att det faktiskt inte fungerar att genomföra den utbildningen digitalt med bibehållen kvalitet, säger Karin.

Liten ordlista

Blended learning eller blandade lärmiljöer – kombinerar traditionella klassrumsmetoder med datorbaserade aktiviteter. Deltagarna möts både fysiskt och virtuellt.

Flexibelt lärande – undervisningen tar hänsyn till deltagarnas individuella förutsättningar exempelvis när det gäller tid, plats och studiernas omfång.

Lärplattform, utbildningsplattform eller LMS (Learning Management System) – en webbaserad kursmiljö som kan innehålla exempelvis ett virtuellt klassrum, digitalt kursinnehåll och möjlighet att avlägga prov och få kursintyg.

Teams – verktyg för videokonferenser.

Webbinarium – seminarium på webben.

Zoom – verktyg för videokonferenser.

Såhär långt har webbinarier och utbildningar på distans kunnat genomföras med befintliga videokonferensverktyg som Teams eller Zoom men GR planerar för att skapa en digital lärplattform för att kunna erbjuda mer av flexibelt lärande.

– Jag tror att framtida utbildningar kommer att kännetecknas av att vi använder den digitala tekniken för att utveckla vårt utbud. På GR låg vi i startgroparna och corona satte ordentlig fart på arbetet med en digital lärplattform. Vi vill erbjuda allt från enklare webbinarier till helt digitala, interaktiva webbutbildningar. När det gäller längre utbildningar tror jag att de kommer att kännetecknas av blended learning, där olika inlärningsmoment blandas och man ses både digitalt och analogt, säger Karin.

Kompetensutveckling oberoende av tid och plats

Oavsett corona finns ett allt större behov av kompetensutveckling som sker oberoende av tid och plats.

– Vi ser att det finns önskemål om större flexibilitet och att kunna tillgodogöra sig kunskap när det passar individen och verksamheten. Istället för att behöva resa till en lokal och infinna sig där på en utsatt tid får man kanske en månad på sig att genomföra vissa utbildningsmoment digitalt, säger Karin.

Vad tycker deltagarna?

Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun.

– Jag deltog i ett webbinarium i maj 2020 som handlade om spel på gott och ont. Det var nån fnurra med mikrofonen men det löste sig och sen funkade allt. Fördelen är att man kan vara obegränsat många och vill man ha med en expert så behöver den inte resa och inte vi som deltar heller.

– Vi jobbar mycket med möten i Teams nu. Jag var skeptisk i början men har blivit öppen för det. Det är en stor vinst i att träffas fysiskt för det informella samtalet får du inte när alla sitter hemma men jag kan tänka mig mer av en mix. När syftet är att utbyta erfarenheter och föra en dialog så är det lättare att få igång en grupp om man träffas fysiskt först, sen kan en mix nog vara bra. Det är en intressant utveckling vi ser nu. I kriser måste man göra saker annorlunda och det vi gör bra gäller det att ta vara på.

Annika Strandberg, områdeschef i Göteborgs Stad Centrum.
– Jag har deltagit i två webbinarier nu i vår som GR har anordnat och jag tycker att det har fungerat förvånansvärt bra. Föreläsningsformatet är nästan bättre digitalt, när det i huvudsak handlar om envägskommunikation. Jag tycker att flervägskommunikation fungerar när det är en mindre grupp men om man är många som behöver processa saker och fördjupa dialogen blir det svårt.

– Jag tänker att digitala och analoga möten och utbildningar kan komplettera varandra. Vi använder oss ganska mycket av webbaserade utbildningar och det funkar jättebra. Sen kan de kompletteras med dialog och följas upp med kontrolltester där man själv får vara aktiv. Vi har lärt oss jättemycket under coronatiden och det vore konstigt om vi inte höll fast vid det även framöver.

Tips till dig som deltar i digitala utbildningar

  • Testa tekniken i förväg, helst någon dag innan
  • Försökt hitta en plats där du kan vara utan att bli störd och gärna med möjlighet att variera din arbetsposition
  • Logga in i god tid så att du inte missar information om vilka spelregler som gäller, exempelvis när du vill ställa en fråga (chatt, räcka upp handen etc)
  • Stäng av din mikrofon när du själv inte pratar för att undvika rundgång och andra ljudproblem
  • Om det funkar är det bra att ha på bilden vid samtal eftersom det ökar känslan av närvaro
  • Ta vara på de interaktiva möjligheterna och dela med dig av dina tankar och reflektioner
  • Säg till på en gång om något krånglar – vi behöver hjälpas åt ännu mer än vanligt när vi möts på distans
  • Ha inloggningsuppgifter m.m. nära till hands om något skulle krångla och du behöver komma åt uppgifterna igen

Gå en digital utbildning på GR!

Här hittar du alla våra utbildningar

Kontakt

Uppdaterad