Rapport

Elevuppföljning yrkesvux 2021

Göteborgsregionen, GRvux, samordnar uppföljningar av regionalt samordnade vuxenutbildningar för att se vilka effekter dessa får för eleverna. Undersökningen genomförs varje år. Här kan du ta del av den senaste rapporten.

Syftet med undersökningen är att via enkäter följa upp yrkesutbildningarnas effekt i Göteborgsregionen. Tre olika metoder har använts för att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt: enkätutskick via e-post, enkätutskick via SMS samt telefonintervjuer. Målguppen är samtliga elever som studerat inom yrkesutbildningar och avslutat sina studier sedan 2015 och som fått minst ett godkänt betyg. Urvalet tillhandahölls av uppdragsgivaren.

Intervjuerna har genomförts av Origo Group.

Kontakt

I korthet

Publicerad

2021

Uppdaterad