Konferensdokumentation

Ett gott liv trots demenssjukdom: Sammanfattning av konferens

Demenskonferensen 2021 hade temat Ett gott liv trots demenssjukdom – från diagnos till livets slut. Ta del av en skriftlig sammanfattning.

Sedan mer än femton år tillbaka arrangerar GR varje år en konferens speciellt riktad till yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer som drabbats av demenssjukdom – eller kognitiva sjukdomar som man idag allt mer börjar benämna dem.

Läs bland annat om:

  • Senaste nytt om diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom
  • Palliativ vård vid demenssjukdom
  • Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
  • Två goda lokala exempel på fungerande samverkansarbete
  • Att vara anhörig – vilket stöd behöver man?
  • Minnesutredning – vad innebär det och vad händer sen?
  • Övergången från hemtjänst till särskilt boende

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Framtagen

2021

Uppdaterad