Publikation

Fler bostäder – hur gör vi?

För att Göteborgsregionen skall utvecklas krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. Varje kommun och varje aktör bidrar på olika sätt.

Nästan en miljon människor bor i de kommuner som samverkar inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och för varje år ökar antalet invånare. För att Göteborgsregionen skall utvecklas krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. Varje kommun och varje aktör bidrar på olika sätt.

Målsättningen är att regionen ska ha en uthållig tillväxt – här ska man kunna ha ett gott liv både nu och i framtiden. Det innebär bland annat att bostäder och arbetsplatser byggs så fler har möjlighet att åka kollektivt till jobbet men också att det ska finnas möjligheter att hitta ett boende man trivs med.

Att planera och bygga bostäder är en komplex process som involverar många intressen och aktörer där alla ska samverka för att åstadkomma rätt förutsättningar.

Inspirationsmaterial

Denna antologi från 2012 syftar till att regionen, med Göteborg som kärna, ska vara attraktiv, hållbar och växande. Antologin sammanstäldes av Göteborgsregionen och länsstyrelsen i Västra Götaland för att fungera som inspirationsmaterial inför en bostadspolitisk konferens med samma namn.

I korthet

Författare

Staffan Sjöberg, Kraftord

Framtagen/publiceringsår

2012

GR:s roll

Göteborgsregionen (GR) har tagit fram antologin i samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland

Uppdaterad