Statistik

Folkmängd i Göteborgsregionen 2021

Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. Statistiken finns även att ladda ner som pdf. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.

Folkmängd i Göteborgsregionen 2021

Kommun

2021.12.31

Andel

Ale

32 148

3,0%

Alingsås

41 853

4,0%

Göteborg

587 549

55,6%

Härryda

39 006

3,6%

Kungsbacka

85 301

8,1%

Kungälv

48 271

4,5%

Lerum

43 399

4,1%

Lilla Edet

14 509

1,4%

Mölndal

69 943

6,7%

Partille

39 529

3,8%

Stenungsund

27 556

2,6%

Tjörn

16 312

1,5%

Öckerö

12 902

1,2%

Regionen totalt

1 058 278

100%

Statistik för tidigare år

I korthet

Källa

Stastistikmyndigheten (SCB)

Framtagen

22 februari 2022

Uppdaterad