Artikel

Fördjupad samverkan för ett brett utbud av gymnasieutbildningar

Nu fördjupas samarbetet kring gymnasieskolan i Göteborgsregionen. I juli i år ändrades Skollagen så att inte bara elevernas önskemål, utan också arbetsmarknadens behov ska vägas in när utbudet av gymnasieutbildningar planeras. Förhoppningen är att det på sikt ska göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera och för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

En manlig kockelev smälter choklad.

Kock är ett av Sveriges många bristyrken.

I Göteborgsregionen finns en lång historia av samverkan kring gymnasieutbildningarna, något som har lett till ett rikt utbud av olika utbildningar. Elever kan söka in till gymnasieskolor i hela regionen, oavsett var de bor. Nu växlar arbetet upp ytterligare, berättar Niklas Svensson, utvecklingsledare på Göteborgsregionen:

– Vi har under våren tagit fram en ny process för att möta lagstiftningen, som bygger på en högre ambition och fördjupad samverkan mellan medlemskommunerna, branscher, näringsliv och enskilda huvudmän.

Den 10 november startade processen upp i och med att utbildningschefsnätverket möttes hos Göteborgsregionen. Då tog utbildningscheferna bland annat del av Skolverkets regionala planeringsunderlag, med en analys av behovet av gymnasial utbildning i hela Västra Götaland.

Växande elevkullar

Frågan om hur gymnasieskolan ska planeras och dimensioneras är särskilt aktuell just nu, eftersom elevkullarna förväntas öka under de kommande åren samtidigt som många kommuner befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge.

– Det kommer att krävas ett gediget arbete inför samrådet i april, då vi ska landa i ett preliminärt utbud inför hösten 2025. Innan dess kommer vi att ses i februari, då vi kan ge en aktuell bild av utbudet i GR:s utbudsrapport och berätta om en kartläggning som vi nu genomför, som kommer att visa medlemskommunernas kapacitet och planering fram till 2027, säger Niklas Svensson.

Bred samverkan i regionen

Göteborgsregionen arbetar också med flera angränsade områden som är avgörande för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Dit hör exempelvis att stärka studie- och yrkesvägledningen, inte minst för att få fler att söka till yrkesutbildningarna som i dag väljs av för få. Ett annat fokusområde är fullföljda studier, där kommunerna samverkar för att stärka barns och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier.

– Det finns en vilja att möta utmaningarna gemensamt så att vi har den kompetens som behövs i regionen, samtidigt som eleverna får möjlighet att välja från ett rikt utbud av gymnasieutbildningar, säger Niklas Svensson.

Kontakt:

Uppdaterad