Metod och verktyg

Framtidsval.se – huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning

Har du fått i uppdrag att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning? Då har du kommit rätt! På framtidsval.se guidar vi dig genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan – från uppstart till implementering och uppföljning.

Framtidsval.se har tagits fram av Göteborgsregionen (GR) i syfte att utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Guiden utgår helt från de kunskaper och erfarenheter som inhämtats genom projektet GR Samsyv.

Vad är en huvudmannaplan?

En huvudmannaplan är ett sätt för huvudman att konkretisera de nationella målen för studie- och yrkesvägledning. I en huvudmannaplan framgår tydligt ansvar och aktiviteter kopplat till elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Den blir ett viktigt verktyg i att skapa likvärdighet, så att alla elever får det stöd de behöver.

I planen uttrycks mål och riktlinjer för arbetet, hur dessa ska uppnås, vem som gör vad samt hur arbetet ska följas upp. Dessutom kan planen ge stöd genom olika exempel på metoder och material att använda sig av.

På framtidsval.se vägleder vi dig hela vägen i arbetet med en huvudmannaplan. Guiden är indelad i fyra steg och respektive steg innehåller en introduktionsfilm, information, checklistor och material som är bra att ha som stöd i arbetet.

Guidens fyra steg

  • Steg 1: Kartläggning
  • Steg 2: Framtagande
  • Steg 3: Implementering
  • Steg 4: Systematiskt kvalitetsarbete

De fyra stegen är inte kronologiska, utan kan pågå parallellt i utvecklingsarbetet. 

Introduktionsfilm till framtidsval.se

Mer om GR Samsyv – allas ansvar

Projektet GR Samsyv – allas ansvar pågick september 2017 till och med augusti 2019. Projektet syftade till att rusta deltagande pilotkommuner att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar med utgångspunkt i skolans styrdokument. Särskilt fokus riktades mot att uppfylla styrdokumentens krav på att motverka att barn och ungas val begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionsvariationer. Ett normkritiskt förhållningssätt präglade alla delar av projektet.

Kontakt

I korthet

Framtagen inom projekt

Utifrån resultaten från projektet GR Samsyv – allas ansvar.

GR:s roll

Framtidsval.se är framtagen och förvaltas av Göteborgsregionen (GR)

Webbplats

www.framtidsval.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad