Artikel

Göteborg kompetensutvecklar förste socialsekreterare över hela staden

Göteborgs Stad arrangerar tillsammans med GR kompetensutveckling för förste socialsekreterare, bland annat för att öka attraktiviteten för yrkesrollen och säkra att invånarna får likvärdigt stöd i hela Göteborg. Utbildningarna är ett exempel på hur vi på GR kan hjälpa till med kompetensutveckling på uppdrag från er i kommunerna.

Yrkesrollen förste socialsekreterare stöttar sina kollegor med arbetsledning och beslutsstöd och är processbärare mellan olika enheter. Rollen är ett viktigt komplement till enhetschefen eftersom de arbetar nära övriga socialsekreterare i det dagliga arbetet.

Öka intresset och säkra likvärdigheten

Göteborgs Stad gör sedan några år tillbaka utbildningsinsatser för alla förste socialsekreterare på socialförvaltningarna och Förvaltningen för Funktionsstöd.

– Vi har gjort olika satsningar på förste socialsekreterare: MI-baserad coaching, Morgondagens förste samt inspirationsföreläsningar är några exempel. Det har vi gjort eftersom det funnits en stor efterfrågan på aktiviteter riktade till just förste socialsekreterare. Syftet är att öka intresset för att söka sådana tjänster, samtidigt som vi genom kompetensutvecklingen ska säkra en likvärdig kompetensförsörjning för målgruppen över hela staden, berättar Ingrid Brännström, som är processledare på Förvaltningen för funktionsstöd.

Utbildningen ges inom ramen för Göteborgs Stads plattformsarbete, som syftar till att skapa en gemensam bas för medarbetare i socialtjänsten. Genom plattformsarbetet sker gemensamma kompetenssatsningar mellan förvaltningarna och utveckling av gemensamma arbetsprocesser över staden via nätverk och arbetsgrupper.

– MI-baserad coaching för förstesekreterarna har arrangerats sedan 2017 och ”Morgondagens förste” har vi för andra året, berättar Ingrid.

MI-baserad coaching och Morgondagens förste

MI-baserad coaching finns i GR:s öppna kursutbud (se nedan). ”Morgondagens förste” innebär två inspirationsdagar för socialsekreterare som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att arbeta som förste socialsekreterare inom socialförvaltningarna och Förvaltningen för funktionsstöd. Den handlar bland annat om grupprocesser och att leda utan att vara chef, med utgångspunkt i Susan Wheelans modell för grupputveckling. Utbildningen innehåller också diskussion om frågeställningar som exempelvis samarbetet mellan förste socialsekreterare och enhetschef, att bli förste socialsekreterare i egen grupp, att byta område och att gå mellan rollerna enhetschef och förste socialsekreterare.

Skräddarsytt utifrån behov

Ingrid och hennes kollegor på övriga förvaltningar formar utbildningarna tillsammans med GR. De ser det som positivt att kunna skapa utbildningar utifrån de behov som finns i verksamheterna.

– Vi skräddarsyr utbildningarna tillsammans med GR utifrån stadens behov vilket är en stor fördel. På så sätt är vi säkra på att vi får det som arbetsgivaren efterfrågar.

Genom satsningen på kompetensutveckling för förste socialsekreterare vill de uppnå flera olika mål, som till exempel att vara en attraktiv arbetsgivare, att säkerställa god arbetsmiljö och att säkerställa likvärdigheten över staden.

– Det är stor efterfrågan på det som erbjuds och vi får positiv feedback efteråt från både deltagare och arbetsledare, säger Ingrid.

MI-baserad coaching finns i vårt öppna kursutbud

MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare finns i GR:s öppna kursutbud. Kursen är för dig som har tidigare kunskaper i Motiverande samtal (MI) och har en ledande roll. Du hittar aktuella kurser i MI-baserad coaching på vår kurssida Länk till annan webbplats.

Vad är uppdragsutbildning?

Om ni har behov av kompetensutveckling i er verksamhet – kontakta oss på GR! Då går vi tillsammans igenom era behov och skräddarsyr en utbildning utifrån era önskemål.

Kontakt

Uppdaterad