Metod och verktyg

Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt

Handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt som Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit: Plug In, College Väst och Nya GRannar.

Vi har utformat den här handledningen så att den kan användas som ett praktiskt stöd i arbetet med att prioritera jämställdhet och jämlikhet i projekt. För att uppnå det behöver jämställdhet och jämlikhet löpa som en röd tråd genom projektets olika delar och kontinuerligt följas upp.

Handledningens första del består av definitioner av begreppen jämställdhet och jämlikhet samt beskrivningar av ojämställdhet och ojämlikhet. I handledningens andra del fokuserar vi på hur projektgrupper mer praktiskt kan arbeta för att sätta fokus på jämställdhet och jämlikhet.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Plug In
College Väst
Nya Grannar

Finansiär

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad