Artikel

Invasionen av Ukraina – så stöttar GR kommunerna

Miljontals människor har drivits på flykt, på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Vår uppgift är att bidra till att de som kommer hit får ett bra mottagande. Här kan du läsa mer om hur Göteborgsregionen (GR) stöttar medlemskommunerna i det arbetet.

Ukrainas blå-gula flagga vajar i vinden mot en blå himmel.

I nuläget är det svårt att avgöra exakt vilka konkreta insatser som behövs, eftersom vi inte vet hur många som kommer att söka sig hit. Kommunerna förbereder sig för mottagandet och GR har en dialog kring behovet av regional samordning, bland annat med nätverken för kommunchefer, socialchefer, utbildningschefer samt nätverket för mottagande och integration.

GR representerar också medlemskommunerna i olika regionala och nationella sammanhang, där aktörer som Migrationsverket, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen ingår.

Samverkan bygger tillit – en ovärderlig tillgång i kristider

Det 13 kommuner gör tillsammans inom GR handlar i grunden om att skapa tillit för att kunna lösa uppgifter med stor komplexitet. Genom det kontinuerliga utbytet lär kommunerna känna varandra och vet hur de kan förstärka varandras arbete. Det är till stor nytta när en kris uppstår. GR:s nätverk med representanter från medlemskommunerna är viktiga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De fungerar även som en kanal för att effektivt kunna samla och sprida information mellan kommunerna, mellan kommunerna och regionen samt mellan kommun och stat.

Mottagande och integration

GR representerar medlemskommunerna i det nationella nätverket för socialchefer. Sveriges kommuner och regioner håller veckovisa informationsmöten, där även myndigheter som Migrationsverket deltar. På mötena får deltagarna bland annat nulägesbilder och mer kunskap om lagar och regelverk, till exempel vad massflyktsdirektivet innebär i praktiken. GR deltar även på Länsstyrelsens regionala samverkanskonferenser tillsammans med representanter från bland annat övriga kommunalförbund, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Framöver kan konkreta insatser handla om att samverka regionalt kring boende och mottagande. Här har GR:s nätverk för mottagande och integration en central roll. Nätverket, som bildades i samband med flyktingvågen 2015, arbetar för att stärka samarbetet mellan kommuner, region och stat kring mottagande av nyanlända och asylsökande ensamkommande samt integration i samhället. I nätverket ingår chefer och strategiskt ansvariga från Göteborgsregionens kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvård

Kommuner och region samverkar inom hälso- och sjukvård på samma sätt som under coronapandemin, det vill säga via Vårdsamverkan Västra Götaland. GR deltar på mötena och sammanställer information till kommunerna. Frågor som tas upp är bland annat vilket ansvar som kommun respektive region har, vilka regler som finns kring ekonomisk ersättning för vård samt vaccination mot covid-19.

Utbildning

Målet är att de barn och unga som kommer hit från Ukraina ska få undervisning så snart som möjligt. GR har en dialog med medlemskommunerna via nätverken inom utbildningsområdet, för att ta reda på vilket behov av regional samordning som finns.

IT-säkerhet

På uppdrag av socialchefsnätverket har GR samlat ihop ett informationsstöd kring krisberedskap som består av:

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad