Rapport

Kartläggning College Väst – Livsmedel och gröna näringar

Denna rapport är resultatet av den kartläggning som gjordes inom ramen för ESF-projektet College Väst i samverkan mellan Göteborgsregionen (GR) och Region Halland.

Syftet var att undersöka förutsättningarna för samverkan mellan skola och arbetsliv inom området livsmedel och gröna näringar för en bättre kompetensförsörjning inom dessa branscher samt att slutligen presentera en modell för samverkan och finansiering av den.

Ambitionen har varit att presentera ett nuläge och ett önskat läge som sedan avslutas i slutsatser och rekommendationer på aktiviteter. Vissa kan genomföras direkt och andra kräver längre tid och mer resurser – en ambition som nu är en samlad skrivelse där intressenter kan hämta inspiration att arbeta vidare med dessa viktiga frågor. Ta del av rapporten genom att ladda ned den via knappen ovan.

I korthet

Framtagen inom projekt

College Väst

Framtagen

2018

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad