Stöd och erbjudande

Kompetensförstärkning förskola – frågor och svar

Vill du veta mer om projeket Kompetensförstärkning förskola? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna från rektorer och deltagare i projektet.

Vanliga frågor och svar

Projektet riktar sig till tillsvidareanställd personal som arbetar i regionens förskolor och som saknar utbildning för att arbeta med barn. I vissa fall kan även personer som har en längre visstidsanställning få delta. Deltagaren bör dessutom ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen som är på svenska och på gymnasial nivå. För deltagare med behov av språkstöd finns möjlighet att få det och/eller att läsa Svenska som andraspråk 1 parallellt med utbildningen till barnskötare. Utbildad personal kan genomgå en halvdags utbildning och bli valideringshandledare.

Är du intresserad av att delta kan du prata med din rektor samt kontaktpersonen i din kommun. Längst ner på projektets webbsida finns en lista på samtliga kontaktpersoner.

Göteborgsregionens kommuner har kommit överens om ett kurspaket på 1300 poäng inom vuxenutbildningen för hela regionen. Det är detta deltagarna i projektet läser. Personer som redan har en kortare barnskötarutbildning och/eller längre arbetslivserfarenhet inom förskolan har möjlighet att tillgodoräkna sig sina betyg och validera sina kunskaper för att eventuellt förkorta utbildningstiden. Läs mer om validering längre ned.

Kursplan för utbildningen till barnskötare Pdf, 124 kB.

Förskoleassistent är en ny befattning som beslutades i regionen 2019. Vissa kommuner i Göteborgsregionen har valt att införa befattningen i sina förskolor. Titeln används idag endast för redan anställda i verksamheterna som saknar utbildning för arbete med barn. För att höja kvaliteten på förskolan har man i regionen kommit överens om att det ska krävas minst 500 poäng inom vuxenutbildningen för att kunna få en tillsvidareanställning om man inte redan tidigare har en sådan.

Inom Kompetensförstärkning förskola kan man läsa det regionalt överenskomna yrkespaketet till förskoleassistent på 500 poäng. Genom att utbildningen är en del av barnskötarutbildningen kan alla poäng tillgodoräknas för de som senare väljer att läsa vidare till barnskötare. Även för denna utbildning kommer samtliga deltagare att genomgå en kartläggning av befintliga kunskaper innan påbörjad utbildning för att se om en del kan valideras.

Kursplan för utbildningen till barnskötare Pdf, 124 kB.

Utbildningen utförs framförallt på distans om inte en viss kommun i projektet särskilt önskat undervisning på plats. Yrkeslärarna håller i lektioner på distans vissa tider under arbetsveckorna men det ska också vara möjligt för deltagare att ta del av allt material i efterhand. Flera praktiska utbildningsmoment ska kunna utföras under schemalagd arbetstid men det krävs även tid för inläsning och att delta i eller ta del av lektioner i efterhand.

komvux läser man vanligtvis 20 poäng i veckan om man läser på heltid. I projektet räknar vi att deltagarna läser på deltid för att kunna arbeta samtidigt. Hur lång tid utbildningen tar för varje person beror på om de har läst kurser innan som de kan tillgodoräkna sig, hur mycket de kan validera och vilken studietakt den läser i.

De som deltar kan behöva ta tjänstledigt några timmar till en dag i veckan beroende på individuella förutsättningar, som hur mycket den har kvar att läsa efter valideringen samt studievana. Lektioner hålls på dagtid. Även om materialet ska finnas tillgängligt även i efterhand kan det vara bra att ha möjlighet att delta när lektionen hålls. Information om tiderna skickas ut av utbildningsanordnaren. Deltagarna ska även lämna in teoretiska uppgifter inom såväl valideringen som utbildningen. Hur förutsättningarna för varje individ utformas bestäms av de enskilda kommunerna i projektet och ansvarig rektor för deltagaren.

Inom projektet har det tagits fram en ny effektiv valideringsmodell. Alla deltagare kommer att få kartlägga sina kunskaper från arbetet på förskolan och andra relevanta erfarenheter för att de på så sätt bara ska behöva läsa det de inte kan. Efter valideringen kompletterar de med utbildning som till stor del sker på distans.

Personal som redan har utbildning för att arbeta med barn kan ansöka om att bli valideringshandledare. Som valideringshandledare får du en digital halvdagsutbildning via Validering Väst. Då förklaras valideringsmodellen som ska användas i valideringen samt valideringshandledarens uppgift i detalj. Prata med din rektor och anmäl ditt intresse till kontaktpersonen i din kommun.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), men villkoras av en medfinansiering som utgörs av deltagarnas arbetstid. Utbildningen är alltså finansierad av ESF mot att det finns vissa moment som ska utföras på arbetsplatsen under schemalagd arbetstid. Det handlar i genomsnitt om cirka 100 timmar över hela utbildningstiden för en person och kan till exempel röra sig om att genomföra en sångstund/övning med barnen som eleven har förberett samt reflekterar över i efterhand och kopplar ihop med läroplan, pedagogiska teorier mm. Dessa timmar blir er medfinansiering i projektet.

Nej. Eftersom det här är en uppdragsutbildning kan man inte få CSN.

I korthet

Läs mer om projektet Kompetensförstärkning förskola på projektets webbsida.

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad