Konferensdokumentation

Konferensrapport för Mötesplats Nära vård 2022

I den här skriften sammanfattar vi en del av innehållet under Mötesplats Nära vård. Läs om komplexa processer, ledarskap, förändring, välfärdsteknik, medarbetares delaktighet och mycket mer.

Omställningen till nära vård och omsorg är som bekant en aktuell fråga för både kommuner och regioner, och handlar om att vården och omsorgen behöver komma närmare patienten och brukaren. GR vill stödja och synliggöra kommunernas arbete kopplat till nära vård, både det som ni kommuner gör själva och det som görs i samarbete med regionen.

Detta var bakgrunden till Mötesplats Nära vård som GR arrangerade den 3 maj 2022, i Göteborg och online. Omkring 350 personer deltog på plats eller tittade på mötesplatsen, där syftet var att ta del av varandras erfarenheter och få inspiration när det gäller omställningen till nära vård.

Läs mer om hur GR jobbar med nära vård och omsorg

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Framtagen

2022

Framtagen inom projekt

Nära vård

Uppdaterad