Metod och verktyg

Metodhandbok Samtidigt – Guide för samverkansprojekt

Letar ni efter fungerande metoder där skola och socialtjänst kan mötas tidigare än förut för att samverka kring de barn som behöver det? Den här metodhandboken riktar sig till personal inom skola och socialtjänst som vill ge samordnade och tidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. 

Skola och socialtjänst har ett stort ansvar för att barn i Sverige har en bra uppväxt. Det kan vara svårt att se sin egen roll och gränserna för de olika uppdragen i en tät och vindlande väv av ansvar och sekretess, av förväntningar och hinder. Ofta kan det vara svårt att erbjuda all den hjälp som ett barn behöver inom en enda förvaltnings ramar. Därför är det viktigt att samarbeta över förvaltningsgränserna.

Den här handboken är sprungen ur Projekt SamTidigt som pågick februari 2012-maj 2014. Medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner deltog i projektet.

Inom ramen för Projekt Samtidigt utvecklades metoder för att skapa samverkansformer mellan förvaltningar och professioner för att man ska kunna genomföra samordnade tidiga insatser för barn i utsatta situationer.

Konkret handledning

Handboken utgår ifrån ett relativt stort projekt med sju deltagarkommuner. Men den är skriven så att ni som vill driva ett mindre projekt i er egen kommun ska kunna känna; "Ja, det här vill och kan vi också göra!".

Handboken kan fungera som en konkret handledning i hur ett samverkansprojekt av det här slaget kan organiseras och drivas.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

I korthet

Framtagen

2014

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad