Metod och verktyg

Mötesbordet – introduktion till
ett medskapande arbetssätt

Det här verktyget är framtaget för att låta en grupp som samarbetar, eller ska samarbeta, ”inventera sina resurser” för att möta en specifik utmaning på ett medskapande sätt.

Med resurser menas då inte pengar i första hand, utan saker som kunskap, intresse, tid, färdighet, material, kontakter, mandat… Ja, allt någon har som relaterar till utmaningen kan vara en resurs.
Samtalet runt mötesbordet kommer därför att fokusera på hur gruppen ska samarbeta utifrån sina resurser.

I verktyget finns två exempel på genomförande om du använder mötesbords-modellen. I exempel 1 vet gruppen vilken utmaning de ska lösa. I exempel 2 tar gruppen reda på vilka utmaningar den är rustad för.

Bilden på Mötesbordet (pdf, A3) Pdf, 52 kB. är ett bra underlag för diskussionen.

I korthet

Författare

Lisa Bomble

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Projektledare

Uppdaterad