Konferensdokumentation

Mötesplats IFO 2020

Konferensrapporten sammanfattar innehållet i Mötesplats IFO 2020.

I rapporten från Mötesplats IFO år 2020 kan du läsa om följande:

  • Mariah Ben Salem Dynehäll uppmanade till att "tookigt" ledarskap behövs i en föränderlig värld, där vi behöver använda oss av ett målsökande ledarskap istället för ett målstyrt.
  • Fältsekreterarna Elsa Björklund, Elenore Thor Lindblad och Signe Johansson från Fältgruppen i Mölndals stad berättade om den nationellt uppmärksammade kampanjen #ärduokej? som syftar till att uppmärksamma och motverka våld i ungas nära relationer.
  • Håkan Fransson är drogförebyggare på Öckerö kommun och arbetar enligt det som blivit uppmärksammat som Öckerö-metoden. Han tror att man kan påverka ungdomar att inte börja med droger, även om den vetenskapliga evidensen för drogprevention är svag.
  • Individual Placement and Support (IPS) är en metod som fokuserar på individens förmågor i en konkret arbetsmiljö. Inom Göteborgs stad används IPS exempelvis inom socialtjänsten, på aktivitetshusen och på Arbetslivscentrum.
  • Projektet Förälder på avstånd handlar om att förbättra stödet till föräldrar som har barn i familjehem eller på institution. Alingsås kommun berättade om hur de arbetar med bland annat förbättrad kommunikation, stöd före och efter möten samt krisstöd.
  • Vilka faktorer är det som påverkar en persons välbefinnande och egenmakt i vårt samhälle? Är det samma faktorer som påverkar vilka möjligheter man har när man kommer till ett nytt land som Sverige. Ibrahim Muhamad talade om tre faktorer som påverkar möjligheterna i ett nytt land, om krocken när individcentrerad kultur möter gruppcentrerad och om hur man skapar djup tillit.

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

GR:s roll

Arrangör av Mötesplats IFO samt författare till rapporten.

Uppdaterad