Metod och verktyg

Motverka studieavbrott – framgångsfaktorer i praktiken

Inom ramen för projektet Plug In har man kunnat sätta fingret på ett antal nyckelkomponenter som är verksamma i arbetet med att motverka studieavbrott. Och det är med utgångspunkt i det som faktiskt fungerar som detta metodmaterial tagits fram.

Materialet lyfter fram exempel på framgångsrika insatser i en svensk, samtida kontext som visar hur skolor och verksamheter arbetat för att främja fullföljda studier utifrån sina lokala förutsättningar.

Målet är att materialet ska fungera som en källa till både inspiration och forskningsförankrad kunskap men även visa på konkreta insatser och strategier för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Materialet är uppdelat i fem kapitel, ett för varje framgångsfaktor som identifierats inom ramen för Plug In. Kapitlen inleds med en kort genomgång av forskning och erfarenheter från Plug In som följs av intervjuer, case, checklistor, modeller och andra konkreta metoder som kan fungera som stöd i planeringen och i det praktiska arbetet.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2018

Framtagen inom projekt

Plug In

I samverkan med

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Finansiär/er

Europeiska socialfonden (ESF)

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad