Metod och verktyg

Podden om distanspedagogik

Podden om distanspedagogik fungerar som stöd och inspiration för dig som undervisar på distans. Under fem avsnitt berättar både lärare och elever om sina erfarenheter kring distansundervisning och ger värdefulla tips på vägen.

Podden är framtagen av Göteborgsregionen (GR) och är en del av verktyget Distanspedagogik.se, som i sin tur togs fram 2020 för att snabbt kunna erbjuda kvalitetssäkrat och praktiknära stöd till såväl gymnasieskolor, vuxenutbildningar och grundskolor som under pandemin har bedrivit en stor del av sin undervisning digitalt.

Lyssna här

Avsnitt 1 – Intro, distanspedagogik

I första avsnittet möter vi Felix Gyllenstig Serrao, utvecklingsledare på Göteborgsregionen, och pratar om vad distanspedagogik.se är för något och hur hemsidan blev till.

Lyssna Länk till annan webbplats.

Avsnitt 2 – SRHR, distansworkshop och bekräftelse

Den här gången träffar vi Åsa Hlongwa Nilsson, projektledare på Göteborgsregionen, där vi samtalar om hur året med en pandemi påverkat undervisningen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt hur det är att genomföra en workshop för 500 elever på distans! 

Lyssna Länk till annan webbplats.

Avsnitt 3 – Specialpedagogik på distans

I det här avsnittet träffar vi Lisa Höglund, speciallärare på Jonsereds skola, och samtalar kring hur det är att arbeta som specialpedagogik hemifrån.

Lyssna Länk till annan webbplats.

Avsnitt 4 – "elevens ord"

I avsnitt fyra får eleverna själva komma till tals kring hur det är att få undervisning på distans.

Vi möter två elever från LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg och det blir ett samtal kring struktur, ensamhet och att det kan vara rätt "gött" att arbeta hemifrån.

Lyssna Länk till annan webbplats.

Avsnitt 5 – Mellan lektioner

Vad gör egentligen eleverna mellan lektionerna när de får undervisning på distans och vad behöver man tänka på om man vill finnas där?

Idag möter vi Levent, elevassistent, som snabbt insåg att hans roll blev förändrad under pandemin.

Lyssna Länk till annan webbplats.

I korthet

Framtagen

2021

GR:s roll

Podden är framtagen av Göteborgsregionen (GR), Avdelning utbildning.

Finansiär

Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad