Metod och verktyg

Podden om fullföljda studier

Under tre avsnitt får du ta del av forskning, tidiga insatser och konkreta metoder i arbetet med fullföljda studier. Podden vänder sig till dig som skolpersonal och som arbetar med att kartlägga elevers olika behov för att främja fullföljda studier.

Lyssna här

Avsnitt 1: Utvecklingsprojekt

I det första avsnittet diskuterar projektledare Lina Häger tillsammans med utvecklingsledare John Nelander på Göteborgsregionen (GR) om viktiga delar att inkludera i ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. Kollegan Stina Bergman Lindskog rings upp för att reda ut vad som menas med begreppet fullföljda studier.

Avsnitt 1 – Utvecklingsprojekt Länk till annan webbplats.

Avsnitt 2: Samarbeta för skolförbättring

I det andra avsnittet bjuds professor Ulf Blossing in för att prata om skolförbättring: vikten av att skolpersonal samarbetar för att förbättra undervisningen. Forskning visar att samarbete på skolan är en nyckel i arbetet med att få fler elever närvarande i undervisningen, att fler elever når måluppfyllelsen och i förlängningen att fler elever fullföljer sina studier.

Avsnitt 2 – Samarbeta för skolförbättring Länk till annan webbplats.

Avsnitt 3: Släpps inom kort

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med fullföljda studier

GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan. Vi arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Fullföljda studier

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Podden är framtagen av Göteborgsregionen (GR), Avdelning utbildning.

Uppdaterad