Metod och verktyg

Podden om fullföljda studier

Under tre avsnitt får du ta del av forskning, tidiga insatser och konkreta metoder i arbetet med fullföljda studier. Podden vänder sig till dig som skolpersonal och som arbetar med att kartlägga elevers olika behov för att främja fullföljda studier.

Lyssna här

Avsnitt 1: Utvecklingsprojekt

I det första avsnittet diskuterar projektledare Lina Häger tillsammans med utvecklingsledare John Nelander på Göteborgsregionen (GR) om viktiga delar att inkludera i ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. Kollegan Stina Bergman Lindskog rings upp för att reda ut vad som menas med begreppet fullföljda studier.

Avsnitt 1 – Utvecklingsprojekt Länk till annan webbplats.

Avsnitt 2: Samarbeta för skolförbättring

I det andra avsnittet bjuds professor Ulf Blossing in för att prata om skolförbättring: vikten av att skolpersonal samarbetar för att förbättra undervisningen. Forskning visar att samarbete på skolan är en nyckel i arbetet med att få fler elever närvarande i undervisningen, att fler elever når måluppfyllelsen och i förlängningen att fler elever fullföljer sina studier.

Avsnitt 2 – Samarbeta för skolförbättring Länk till annan webbplats.

Avsnitt 3: Koll och uppföljning

I det tredje avsnittet pratar Sandra Svensson, rektor i Kungsbacka om hur skolan aktivt arbetar med att analysera den insamlade närvarostatistiken för att kunna erbjuda rätt insatser till eleverna. Genom att systematiskt samla in underlag om elevers närvaro, akademiska progression, mående och relationer samt analysera detta underlag ges möjlighet att göra förändringar och erbjuda insatser baserat på ett identifierat behov. Det skapar tillgängliga lärmiljöer och en likvärdighet för eleverna att fullfölja sina studier.

Avsnitt 3 – Koll och uppföljning Länk till annan webbplats.

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med fullföljda studier

GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan. Vi arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Fullföljda studier

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Podden är framtagen av Göteborgsregionen (GR), Avdelning utbildning.

Uppdaterad