Metod och verktyg

Prototyp samtalsverktyg för markanvändning

Denna metodguide bidrar till att sociala perspektiv beaktas i planeringsprocessen. Den är en del av Göteborgsregionens verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering.

Verktygslådan är framtagen inom ramen för projektet Social innovation i samhällsplanering, ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för att motverka boendesegregation som Göteborgsregionen drev tillsammans med RISE och kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungssund 2017–2019.

Samtalsverktyget för markanvändning hann dock inte implementeras i någon kommuns rutiner eller testas i någon faktisk markanvisning under projekttiden. Det arbetet återstår nu.

Syfte

Samtalsverktyget för markanvändning ska bidra till att social analys tidigt finns med genom hela planeringsprocesserna, från markexploatering och detaljplanering till lokalförvaltning. Syftet är att skapa byggd miljö som i högre utsträckning leder till social hållbar utveckling och att rätt verksamhet förläggs på rätt plats.

I korthet

Författare

Lisa Bomble

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Social innovation i samhällsplanering

GR:s roll

Projektledare

Finansiär

Vinnova

Logotyp Vinnova

Uppdaterad