Rapport, Statistik

Psykiatriinventering 2019 i Göteborg

Ett planeringsunderlag för stöd och service i Göteborgs Stad för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom.

Göteborgsregionen FoU i Väst har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019.

Bakgrunden är att socialsekreterare och biståndsbedömare i Göteborgs stad under hösten 2019 gjorde en inventering av personer över 18 år med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom. Lagen är tydlig med att kommunen ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykisk funktionsnedsättning, och planera sin verksamhet med utgångspunkt i målgruppens behov.

Resultatet av inventeringen utgör en del av underlaget för planering av Göteborgs stads psykiatrisamordnings aktiviteter 2020.

Psykiatriinventering 2019 står det på en mönstrad bakgrund

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Framtagen

2020

Uppdaterad