Metod och verktyg

Stöd för mottagning av kvotflyktingar på Landvetter flygplats

I det här informationsbladet finns tips och kontaktuppgifter som kan vara stöd för dig som ska ta emot kvotflyktingar på Landvetter flygplats.

I projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar arbetade nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen för att utveckla arbetssätten vid mottagandet av kvotflyktingar i Göteborgsregionen. Projektet tog bland annat fram detta informationsblad som ska fungera som stöd för kommunala handläggare som ska ta emot kvotflyktingar som anländer till Landvetter flygplats.

Mer material från projektet

Se även Checklistor för samhällsinformation till kvotflyktingar

Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen

Projektet pågick september 2020 till och med december 2021. I projektet samverkade nio kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR). Deltagande kommuner var Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Från VGR deltog Kunskapscentrum för jämlik vård.

Projektet initierades av GR:s nätverk för mottagande och integration, som såg behov av samordning och kunskapsutbyte mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i samband med mottagandet av kvotflyktingar. Initiativet beviljades 800 000 kr av Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för § 37-medel.

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

I korthet

Framtaget

2021

Framtagen inom projekt

Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen

Samarbetspartner

Västra Götalandsregionen

Uppdaterad