Konferensdokumentation

Teamet – nyckeln till en kvalitetssäker demensomsorg

2023 års demenskonferens hade temat "Teamet – nyckeln till en kvalitetssäker demensomsorg". I den här konferensrapporten kan du läsa referat av föreläsningarna.

Läs om:

  • Frontotemporala demenssjukdomar – symptom, orsaker och senaste rön, med professorn och överläkaren Caroline Graff
  • Mångfald i arbetsgruppen: Strategier och verktyg, med GR:s utbildningsledare Patrick Gruczkun
  • Vi måste vara mer ärliga mot anhöriga, med sjuksköterksan, författaren och föreläsaren Ola Polmé
  • Mamma, kommer du att glömma oss nu?, med Ulrika Harmsen, som berättar om hur det är att ha Alzheimers sjukdom
  • Att belysa Alzheimers – en personlig berättelse om vården och bemötandet, med Karin och Janni Ahlgren som berättar om sina upplevelser kring sin man respektive pappa Stefan.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Framtagen

2023

GR:s roll

Konferensarrangör

Uppdaterad