Artikel

Tejping – Gå våra kurser och köp material genom oss

GR erbjuder både grund- och fortsättningskurser i Tejping, som är en kreativ och konkret metod inom psykosocialt arbete för samtal med barn, ungdomar och deras familjer. Nu finns det även möjlighet för kursdeltagare att köpa material till metoden genom oss – dels personfigurer från Form och fantasi och dels byggnader genom det sociala företaget Vägen ut.

GR erbjuder sedan ett antal år tillbaka utbildningar i samtalsmetoden Tejping, där man använder träfigurer som illustrerar människor och byggnader för att göra det lättare för barn att uttrycka sig. Under hösten 2022 och våren 2023 erbjuder GR såväl grundkurs som fortsättningskurs i Tejping.

Men att införskaffa materialet till metoden har visat sig vara en tröskel för verksamheter att komma i gång med att arbeta enligt metoden. För att underlätta har GR därför startat samarbete med två leverantörer så att materialet går att köpa genom oss i samband med deltagande på kurs.
– Dels gör företaget ”Form och fantasi” vissa tejping-figurer, som ett slags startkit som deltagare på våra kurser kan köpa direkt från GR. Dels har vi ett samarbete med Vägen ut!-kooperativen som kompletterar med olika byggnadsfigurer, berättar Patrick Gruczkun, utbildningsledare på GR.

Vägen ut! är en franchisekedja av sociala företag som säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt från arbetsmarknaden.
– Cirka tio personer är inblandade i tillverkningen av dessa produkter. Trämaterialet görs i snickeriet och målas sedan av våra medarbetare. Tygpåsarna som figurerna levereras i är gjorda av vårt kvinnokooperativ och tillverkas av återbrukat material, berättar Gunilla Klingensjö, som är VD/ CEO för Konsortiet Vägen ut!-kooperativen.

”Fint att få ge något tillbaka”

Förutom att företaget alltid har arbetat med barns och kvinnors rättigheter till ett bra liv så ser Gunilla fler beröringspunkter i samarbetet med GR gällande just tejping-kurser.
– Att ha ett arbete är en central del i att vara en bra förälder och det är viktigt med meningsfulla uppgifter. Många av de som finns inom våra verksamheter har haft det kämpigt i sitt föräldraskap. Just detta uppdrag passar oss särskilt bra eftersom det ger föräldrar som fått en andra chans, genom oss på Vägen ut!, en möjlighet att i sin tur hjälpa barn och föräldrar att bättre förstå varandra med hjälp av det här materialet. Många av dem som arbetar med det uttrycker att det är fint att få ge någonting tillbaka som är så pass meningsfullt, säger Gunilla.

Byggnaderna som Vägen ut! tillverkar är svåra att hitta i handeln och samarbetet har möjliggjort för GR att skräddarsy uppsättningen efter behoven.
– Uppsättningen kommer i tre varianter, en med fordon, en med fler höghus och en med fler småhus för att passa Göteborgsregionens olika förutsättningar, säger Patrick.

Tejping ger barn stöd att uttrycka sig

Utbildaren Sara Pang berättar att tejping är en samtalsmetod som underlättar att få kontakt med barn och få barn att känna sig mer bekväma i samtalet. Tejping är även användbart i gemensamma familjesamtal för att öppna upp kommunikationen kring svåra situationer och belysa olika perspektiv. Man använder material som träfigurer, känslofigurer, hus, fordon, djur och tejp så att barnet kan visa och gestalta det man pratar om, vilket blir ett komplement till det talade ordet.
– Exempel på situationer där tejping-metoden kan vara användbar är när vi exempelvis försöker kartlägga barnets nätverk, utforska och beskriva vardagsrutiner i en familj, förbereda händelser så som umgänge, sjukvårdsbesök, flytt och liknande, och även att rekonstruera svåra händelser, berättar Sara.

Kontakt

Patrick Gruczkun

Utbildningsledare och projektledare

031-335 51 82

Uppdaterad