Rapport

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

Projektet, som pågick 2018-2020, har bidragit med en fördjupad bild av utmaningar, möjligheter och ett antal initiativ för att stärka stråket Göteborg-Borås. I slutrapporterna kan du ta del av erfarenheter, slutsatser och förslag till fortsatt arbete.

Stråket Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Här finns en näringslivsstruktur med stark koppling till Göteborgs hamn, Landvetter flygplats och riksväg 40 med sitt strategiska läge i godsstråket mot Jönköping och Stockholm. Göteborg och Borås fungerar emellertid idag som två olika arbetsmarknadsregioner med en ökande arbetspendling mellan sig.

Samskapande processer

Genom projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås har näringsliv och offentlig sektor mötts i en samskapande process för att tillsammans hitta styrkor, utmaningar och möjligheter för näringslivets utveckling i ett brett samhällsperspektiv. Det kommer att ligga till grund för en framtida regional arena bestående av både offentlig och privat sektor.

I korthet

Författare

Emmy Nicander och Sebastian Andersson, Göteborgsregionen, samt Ulf Ranhagen, senior professor

Framtagen/publiceringsår

2020

Framtagen inom projekt

Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås

GR:s roll

Projektledning

Samarbetspartners

Göteborgs stad, Borås stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun, Boråsregionen

Finansiär

Tillväxtverket

Läs mer om samarbetet i stråket

Avsiktsförklaring om samarbete inom samhällsplanering i stråket Göteborg - Borås


Uppdaterad