Artikel

Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

Utökade hembesök är ett program som riktar sig till förstagångsföräldrar i socio-ekonomiskt utsatta områden i Göteborgs Stad. Göteborgsregionen FoU i Väst och Göteborgs universitet utvärderar programmet.

En man håller en bebis i famnen.

De utökade hembesöken genomförs av sjuksköterskor inom barnhälsovården och socionomer som arbetar med ett familjecentrerat arbetssätt. Antalet hembesök utökas till sex i stället för två hembesök som annars är rutin.

Programmet genomförs i anslutning till sex BVC i Nordöstra Göteborg (Angered C, Lövgärdet, Gårdsten, Hjällbo) och Tynnered. I Angered C är det två BVC som medverkar.

Syftet med utvärderingen är att:

  • beskriva utvecklingen av Utökade hembesök i Göteborg, det vill säga hur Rinkebymodellen implementeras i Göteborg,
  • beskriva upplevelser av detta program samt vilka resultat och potentiella effekter programmet kan få på kort och längre sikt, både för samhället och för individen,
  • särskilt belysa socialtjänstens roll och betydelse i de utökade hembesöken program, eftersom det psykosociala perspektivet inte har varit särskilt belyst i tidigare utvärdering.

De utökade hembesöken i Göteborg pågår till och med 2023 och arbetet med att utvärdera programmets kortsiktiga effekter (0–15 månader) pågår till och med juni 2023.

Forskningsrådet Forte har beviljat medel till Göteborgs universitet och FoU i Väst som ska användas för att planera för uppföljning på längre sikt. Långtidsuppföljningar är viktiga eftersom det är först när barnen har blivit äldre som effekter på barnens utveckling av språk, kognition, hälsa med mera kan skönjas. De medel som Forte nu beviljat ska användas till att planera för att kunna följa upp programmets långsiktiga effekter och betydelser för barn upp till 6 år men också belysa hur socialtjänstens bidrag kan följas upp och vilka metoder för datainsamling som fungerar i sammanhanget.

Föräldrars upplevelser av utökade hembesök

I den här filmen berättar Lisbeth Lindahl och Elin Alfredsson om preliminära resultat av en enkät som de gjort bland föräldrar som fått utökade hembesök.

Om programmet Utökade hembesök

Utökade hembesök initierades av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen samt i Göteborgs stad. Satsningen på detta program har inspirerats av ett arbete som har pågått sedan 2013 i Rinkeby (Rinkebymodellen), som har visat goda resultat bland annat i form av ökad vaccinationsgrad och en tendens till minskad konsumtion av akutsjukvård. Programmet uppfattas även ha bidragit till ökad trygghet i den egna föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och samhällets stöd för föräldraskap.

Läs mer om programmet Utökade hembesök på Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

Rapport om hur föräldrastödjare upplever sitt arbete

En del av utvärderingen redovisas i rapporten "Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården", som handlar om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Läs mer och ladda ner rapporten

Kontakt

Lisbeth Lindahl

Forskare och projektledare

031-335 51 79

Uppdaterad