Konferensdokumentation

Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt

Dokumentation av 2020 års demenskonferens.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangerar GR varje år en demenskonferens. År 2020 genomfördes konferensen för första gången digitalt.

GR:s Karin Westberg, utbildningsledare inom äldreområdet,
inledde med att välkomna alla ute i etern. Dagens tema var Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt – ur personalens och individens eget perspektiv.

Med på plats fanns inledningsvis även representanter för
arbetsgruppen bakom konferensen: Pernilla Edström, enhetschef i Härryda kommun och Karin Johansson, enhetschef hemtjänsten i Kärra, SDF Norra Hisingen, Göteborgs stad. De berättade att temat för dagen delvis är skapat utifrån äldreomsorgspersonalens önskemål, och att detta sammanfallit väl och fått en skjuts av den rådande situation vi befinner oss i, där vi alla tvingats bli mer digitala och ta till fler välfärdstekniska hjälpmedel, men där det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Kontakt

Karin Westberg

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 88

I korthet

Publiceringsår

2020

GR:s roll

Arrangör

Uppdaterad